Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Informatie voor Professionele Stoomreinigers

Vind jouw specifieke model en download de handleiding of bekijk de veelgestelde vragen. Op deze pagina vindt u de handleidingen en product informatie van de stoomreinigers en stofzuigers van ons assortiment. Gratis downloaden

Algemene informatie

over het reinigen met stoom voor professioneel gebruik

Paginaweergave:   407

Algemene informatie over het reinigen met stoom

Wij willen een toonaangevende rol spelen in het creëren en bewustmaking van mensvriendelijke en milieu-ontlastende duurzame reinigingstechnologieën voor consument en professioneel gebruiker. Ons familiebedrijf voert sinds 1969 een no-nonsense, praktijkgericht beleid t.a.v. een winstgevende bedrijfsvoering. Onze medewerkers beschouwen wij als essentieel voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Wij gaan respectvol om met onze medewerkers en zakenpartners. Afspraken worden altijd nagekomen, het leveren van professionele producten, onze nazorg en hoogstaande service staan garant voor onze missie.

Algemene informatie

Hier vindt u een overzicht van diversen vragen en antwoorden over reinigen met stoom.

 • Inleiding Schoonmaken in huis
 • Wat is Schoon?
 • Wat is goede Hygiene?
 • Wat zijn micro-organismen?
 • Soorten Vuil
 • Reinigingsfactoren volgens de cirkel van Sinner
 • Wat is Stoom?
 • Hoe werkt een stoomreiniger voor de consument
 • Wat is Stoomreinigen
 • Samenvatting
 • Stoom versus microbiologie

 

Inleiding Schoonmaken in huis

Traditioneel schoonmaken met de emmer water, een schoonmaakmiddel en spons, mop of microvezel lost vuil op in het water. Deze manier van reinigen is het wegnemen van zichtbaar vuil.

Vaak blijft er vuil achter in bv kieren en naden en is er sprake van slechts vuilverplaatsing. Eigenlijk is traditioneel schoonmaken niets anders dan het verplaatsen van vuil naar het water: wie schoonmaakt, maakt ook vuil!

Ook het gebruik van schoonmaak- en desinfecterende middelen helpt meestal alleen maar oppervlakkig waarbij ongewenste microbiologie zoals bacteriën kunnen overleven. Er is dus geen sprake van een werkelijke dieptereiniging maar slechts optisch schoon.

Het gebruik van reinigingsmiddelen, zeker in sprayflacons en bij onzorgvuldig en ondeskundig gebruik kan schadelijke effecten hebben voor de gezondheid van de mens. Zure reinigingsproducten in combinatie met bleekmiddelen veroorzaken schadelijke chloordampen.

Schoonmaken is een combinatie van methoden. Zie Reinigingsfactoren volgens Sinner.

Goed schoonmaken is niet alleen van belang om er voor te zorgen dat een schoongemaakt object er visueel goed uitziet, maar ook om te voorkomen dat de gebruikers ervan het slachtoffer worden van schadelijke stoffen en organismen die ziekte en bederf met zich mee kunnen brengen.
Met andere woorden: schoonmaken in en om uw huis doet u vooral voor de hygiëne. Verantwoorde hygiëne is net als gezond eten noodzakelijk voor onze gezondheid. Een goede hygiëne wordt bereikt door het aantal schadelijke stoffen en organismen op een zo laag mogelijk niveau te houden. Allerlei huishoudelijke verontreinigingen vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriën, mijten en schimmels. Een goede hygiëne wordt bereikt door een grondige schoonmaak.

Bij goede hygiëne is het aantal micro-organismen teruggedrongen tot een aanvaardbaar niveau.
Soms volstaat een grondige schoonmaakbeurt, maar er zijn ook situaties waarin oppervlakken na reiniging en naspoelen gedesinfecteerd moeten worden. In de wereld van ongewenste microbiologie bestrijding wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen ontsmetten, steriliseren en desinfecteren.

• Ontsmetten is een algemene term voor elke behandeling die tot gevolg heeft dat micro-organismen in aantal verminderen.
• Desinfecteren is een zodanige ontsmetting dat het aantal micro-organismen wordt teruggedrongen tot acceptabele waarden. Wat “acceptabel” is, verschilt per situatie.
• Volledige ontsmetting is mogelijk door te steriliseren. Steriliteit is een absoluut begrip en geeft aan dat levende micro-organismen niet kunnen worden aangetoond.

Stoomreinigen kan mits juist wordt toegepast een desinfecterende functie vervullen.
In het thema Wat is Stoomreinigen wordt hier uitvoerig op ingegaan.

 

Bacteriën, gisten en schimmels zijn micro-organismen. Dit zijn levende organismen die zo klein zijn dat ze niet met het blote oog te zien zijn. Micro-organismen zijn overal aanwezig. Ze zitten in grond, lucht, water, dieren, planten, mensen, etc. dus ook in voedsel. In voedsel zijn ze soms gewenst, zoals in yoghurt en kazen, maar vaker ongewenst omdat ze bedervend of ziekmakend zijn. Voor het laatste spreken we dan over ongewenste microbiologie.
De meeste bacteriën hebben 3 primaire zaken nodig om te overleven:

• Voeding, bv huishoudelijk vuil.
• Vocht.
• Temperatuur tussen 15 en 40 graden Celsius.

Als aan één van die voorwaarden niet wordt voldaan zijn ze niet direct weg, maar gaan in een soort van slaapstand, zodra de voorwaarden weer op orde zijn vermenigvuldigen ze zich weer razendsnel.
Miljoenen binnen een paar uur!

Bacteriën, die de meesten wel kennen of van gehoord hebben zoals Salmonella1 en E-colli2 en zich thuis voelen in de maag of darmen van de mens leggen het loodje bij een verhitting tot circa 80 graden Celsius bij een bepaalde tijd. De juiste combinatie van temperatuur en tijd is van het grootste belang.

Andere minder bekende bacteriën zoals Clostridium botulinum3 (Botulisme) en Bacillus cereus4, in bv opgewarmd eten, leggen niet snel het loodje bij een verhitting tot circa 80 graden Celsius.
Deze bacteriën geven sporen af en kunnen dan weer wanneer de omstandigheden goed zijn zich weer razendsnel vermenigvuldigen.
Om deze tweede groep doeltreffend te vernietigen is een langere tijd van verhitting en hogere temperatuur noodzakelijk.
Ook zijn er bacteriën die temperaturen van ver boven de 100 graden Celsius weerstaan.
Als laatste is het van belang om niet te vergeten dat bacteriën zich door de lucht kunnen verplaatsen.

1) salmonella (tyfus of paratyfus)
Genoemd naar D.E. Salmon, een Amerikaans bacterioloog, die zocht naar de veroorzaker van de varkenspest en Salmonella ontdekte.
Veroorzaakt twee typen ziekten: gastro-enteritis (paratyfus) en thypheuze koorts (tyfus).
besmetting: komt vooral voor in water, vlees, kip, eieren en rauwe-niet gepasteuriseerde- melk, maar ook de mens zelf is soms drager. In dat geval vindt besmetting vooral via de handen plaats.
Ook dieren kunnen drager zijn, mest en ontlasting is dan een belangrijke besmettingsbron.
Zo kunnen kippen, die op met (menselijke) ontlasting bemeste gronden mogen scharrelen, de salmonella doorgeven aan het ei.
ziektebeeld: Gastro-enteritis: binnen 12 en 36 uur na de infectie: diarree, braken, buikpijn (bij paratyfus geen koorts). Verschijnselen houden een paar dagen aan.
Je kunt echter maandenlang drager zijn: in dat geval heb je geen symptomen en voel je je niet ziek maar je besmet wel anderen.
thypheuze koorts/tyfus: merk je pas na 7 tot 28 dagen,en kan tot enkele weken duren.
risicogroep: bij Gastro-enteritis (paratyfus) zijn vele miljoenen bacteriën nodig en wordt vrijwel alleen bij verminderde weerstand (bij ouderen, baby’s, zieken) echt omgezet in ziektes. Vooral uitdroging veroorzaakt bij deze besmetting het grootste risico.
Bij thypheuze koorts (tyfus) zijn de symptomen: misselijkheid, hoofdpijn, hoge en aanhoudende koorts, buikpijn. De koorts kan wekenlang aanhouden.
Aangenomen wordt dat al een geringe hoeveelheid bacteriën voldoende is om de ziekte te veroorzaken.

2) E-coli – ESCHERICHIA COLI
Veroorzaakt de zogenaamde reizigersdiarree.
besmetting: daar waar hygiënische omstandigheden onvoldoende zijn, wordt ongeveer 30% van de personen getroffen door ‘reizigersdiarree’.
Mens en (riool)water zijn belangrijkste besmettingsbronnen.
Komt voor in dikke darm van mens en dier. Besmetting vindt plaats via handen die na toiletbezoek niet gereinigd worden. Voldoende tijd gunnen voor vermeerdering en gunstige temperatuur doen de rest.
ziektebeeld: waterige diarree, soms met lichte koorts en buikkrampen.
risicogroep: iedereen.

3) Clostridium botulinum (botulisme)
besmetting: kan in zuurstofarme omgeving leven en komt wel eens voor in conservenpotten of blikvoedsel.
ziektebeeld: kan dodelijk zijn maar komt (nog) maar weinig voor (werd vroeger wel in weckpotten aangetroffen). Bacterie geeft gifstof af waarop 12 tot 24 uur later door het lichaam gereageerd wordt. Het vergif tast het zenuwstelsel aan, de ademhaling wordt hierdoor bedreigd, waardoor verstikking kan optreden.
risicogroep: ouderen, baby’s, zieken
preventie: conservenpotten en blikken controleren voor gebruik. Een melkachtige vloeistof in plaats van de heldere vloeistof, is verdacht.
Wanneer pot of blik niet goed sluit, scheuren of deuken vertoont, of het blik bol staat: vernietigen en zeker niet nuttigen. Het wecken (ouderwetse manier van conserveren, die vooral thuis gedaan werd) is een beruchte veroorzaker van botulisme.
Koken doodt de bacterie niet, dus zelfs bij de geringste twijfel: niet eten!

4) Bacillus cereus
besmetting: vindt meestal plaats door te traag afkoelen van bereide rijst(maaltijd) en deze vervolgens niet weer heet genoeg verhitten. Het warmhoudplaatje (rechaud) is een gevaarlijke methode waarbij de bacterie de kans krijgt om, op de voor hem meest prettige temperatuur, te vermenigvuldigen.
ziektebeeld: binnen twee uur tot een paar uur na de maaltijd, braken, diarree, coördinatieverlies.
risicogroep: iedereen kan ziek worden; bij ouderen, baby’s, of zieken kan ziekenhuisopname nodig zijn.
preventie: eet geen kliekjes of eet geen kliekjes die langer dan een dag of niet goed bewaard zijn geweest. Wanneer een vooraf bereide maaltijd genuttigd wordt (maaltijdservice voor ouderen of zieken bijvoorbeeld), verhit dan goed (door en door). Wanneer je zelf een maaltijd bereidt die pas later genuttigd wordt: snel afkoelen en invriezen, en vervolgens een paar minuten door en door verhitten. Nooit sudderen of warm houden bij een temperatuur lager dan 75 graden Celsius.
Bij voorkeur: bereiden, minimaal 3 minuten bij 100 graden doorkoken en direct opeten.

Schoonmaken is een vak en vergt kennis van zaken. Diegene die schoonmaakt moet vijf vragen kunnen beantwoorden, voordat er aan de slag kan worden gegaan:

– Welke soorten vuil moet ik verwijderen?
– Op welke materialen (ondergrond of afwerkingmateriaal) moet er worden gereinigd?
– Is er een reinigingsmiddel nodig, zo ja welke?
– Welke handgereedschappen, machines en hulpmiddelen vormen samen de juiste methode?
– Moet ik rekening houden met speciale omgevingseisen?

Vuil is storende materie op de verkeerde plek, bijvoorbeeld vet op uw aanrechtblad, stof op uw vloeren, vlekken op stoffen ondergronden. Wanneer u deze storende materie reinigt, verwijdert u ongewenste stoffen van het oppervlak. Het vuil wordt dan naar de stofzak van de stofzuiger, of naar het water van de schoonmaakemmer verplaatst. Schoonmaken is dus verplaatsen van vuil.

Er zijn diverse soorten vuil die we onderverdelen in:

Los, droog vuil
bijvoorbeeld stof en losliggend vuil, mits goed bereikbaar laat dit zich eenvoudig verwijderen zonder veel kracht te moeten uitoefenen.

Hechtend vuil
– Emulgeerbaar vuil (bijvoorbeeld olie of vet) is traditioneel te verwijderen met oppervlakteactieve
stoffen, (zepen) maar zeer zeker ook doeltreffend met een stoomreiniger.
– Oplosbaar vuil (bijvoorbeeld teer, rubber, loopsporen van schoenzolen) is te verwijderen met
speciale oplosmiddelen, maar ook met een stoom-zuigreiniger in combinatie met microvezel.
– Chemisch afbreekbaar vuil (bijvoorbeeld kalk, oude verfresten) is te verwijderen door het vuil
chemisch af te breken met een zuur of een loog, waarbij een stoom-(zuig)reiniger in veel gevallen
ook doeltreffend kan zijn, dan wel ondersteunend.

 

Het is belangrijk dat voor elke klus een uitgekiende combinatie gebruikt wordt van schoonmaak-methoden om het juiste resultaat te bereiken en om het milieu te sparen. Bij het schoonmaken dient u zich er van bewust te zijn dat dit een proces is van vier factoren: samengevat in de cirkel van Sinner.

• Tijd
• Temperatuur
• Chemie (is ook water!)
• Beweging of Agitatie (bv borstelen, stoom-microvezel)

plaatje informatie site 1

Deze factoren hebben allen invloed op elkaar. Als één factor groter wordt, worden de andere kleiner. Bijvoorbeeld: er zit kalk- en zeepaanslag op uw tegelwand in de douche. U kunt dan intensief boenen met een harde borstel. De factor beweging is groot; de factoren tijd, chemie en temperatuur zijn kleiner.

Het resultaat zal echter niet bevredigend zijn.

plaatje informatie site 2

Het reinigingsproces kan vaak worden versneld als de temperatuur hoger wordt.

plaatje informatie site 3

Het gebruik van stoomreiniging in combinatie met de juiste accessoires en microvezel zal dan het volgende beeld laten zien, waarbij de factor tijd verder is teruggebracht en chemie als water dient te worden gelezen.

plaatje informatie site 4

Ten slotte is het niet aan te raden om de temperatuur te verhogen bij verwijdering van eiwitresten. Bij hogere temperaturen zullen deze juist stollen en zich stevig hechten aan het oppervlak. Er zijn ook grenzen aan de dosering van reinigingsmiddelen: meer doseren levert niet altijd een sneller en beter schoonmaakresultaat op, en is slecht voor het milieu.

Stoom is een aggregatietoestand van water. Vaak wordt de naam stoom gegeven aan een nevel van water: kleine zichtbare druppeltjes water boven bijvoorbeeld een fluitketel. Echte stoom (waterdamp) is echter onzichtbaar. Onder normale atmosferische druk staat 1 liter water gelijk aan circa 1.700 liter stoom.

Er zijn drie soorten stoom: natte, verzadigde en oververhitte stoom.

Natte stoom
Natte stoom is stoom waarin kleine waterdeeltjes zweven, meer dan 5%. Door deze waterdeeltjes is het soortelijk gewicht gestegen. Indien natte stoom verhit wordt, dan zullen allereerst deze waterdeeltjes verdampen. Bij voldoende verwarming wordt de stoom dan droog verzadigd.
Natte stoom heeft door de spoelende werking een reinigende werking.

Verzadigde of droge stoom
Verzadigde of droge stoom bevat minder dan 5% waterdeeltjes en heeft hogere desinfecterende eigenschappen.

Oververhitte stoom
Om oververhitte stoom te maken moet er extra warmte aan de stoom worden toegevoegd. In een fluitketel kan dat niet omdat daar alleen het water wordt verwarmd. De ontsnappende stoom blijft op het dauwpunt. In een stoomketel gebeurt hetzelfde, maar de geproduceerde stoom kan vervolgens door een oververhitter worden geleid. De verzadigde stoom stijgt in temperatuur en wordt dan oververhitte stoom genoemd. Bij verlies van warmte zal deze stoom afkoelen zonder dat er minuscule waterdruppeltjes ontstaan.

De reinigende werking is nog beperkter dan verzadigde stoom maar heeft nog hogere desinfecterende eigenschappen.

In het thema Wat is Stoomreinigen worden de verschillende vormen verder toegelicht.

Stoomreiniging in huishoudens is niet nieuw en is sinds vele jaren in de markt beschikbaar. In sommige landen zoals de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Italië is stoomreinigen langer ingeburgerd en wordt meer en meer gezien als een ecologisch verantwoorde manier van reinigen. In andere landen waaronder Nederland en Duitsland wordt sneller gegrepen naar milieu- en mensbelastende chemische middelen.

Een belangrijk aspect van stoomreiniging wat niet altijd wordt gerealiseerd, is de inzetbaarheid tegen ongewenste microbiologie. Mits juist wordt toegepast (zie thema Stoom versus Microbiologie) levert stoomreiniging een belangrijke bijdrage aan een gezondere leefomgeving.

Schoonmaken met stoom, circa 99,9 graden Celsius, zorgt ervoor dat ook dieper liggende plekken en poriën bereikt worden dan gebruikelijk bij het traditionele schoonmaken. Het door de hittewerking losgeweekt vuil en gedode ongewenste microbiologie kan eenvoudig met een microvezel doekje worden weggenomen. Met een stoom-zuigmachine gaat dit nog effectiever.

Deze manier van reinigen is eco-vriendelijk, veilig en kosteneffectief.

Het werkelijke waterverbruik bij stoomreinigen is een fractie van wat er wordt verbruikt met traditioneel schoonmaken met de ‘’emmer, spons en zeem”. 1 liter water = circa 1.700 liter stoom.

Veel schoonmaakmiddelen kunnen ingrediënten bevatten waar velen van ons negatief op kunnen reageren; van allergische reacties, eczeem tot zelfs vergiftigingen. Het potentiële gevaar voor kinderen en huisdieren beperkt zich niet tot de toegang maar zeker ook de achtergebleven resten op bv vloeren mogen niet worden onderschat.

Tot slot dient het geen verder betoog wat de kosten zijn in relatie tot chemische middelen, zeker wanneer dit over een aantal jaren wordt berekend.

Wij zien het als onze missie om stoomreiniging ook in Nederland de plek te kunnen geven waarmee het gebruik van een overdaad aan reinigingsmiddelen kan verminderen. In sommige situaties zal de combinatie van chemie en stoomreiniging altijd blijven, waarbij de chemie een ondersteunende functie heeft ten opzicht van stoomreiniging.

 

Er bestaat een breed arsenaal aan stoomreinigers in diverse prijscategorieën.
Ook hier geldt: goedkoop is vaak duurkoop! De combinatie van componenten, vermogen, druk, regelingen en accessoires bepaalt de uiteindelijke kwaliteit en prijs. Knol werkt uitsluitend met duurzame producten. De hierna vermelde werking geldt voor het professionele consumenten segment waarin Knol zich beweegt. Zonder afbreuk te willen doen aan veel op de markt zijnde producten dient vermeld te worden dat deze niet altijd geschikt zijn voor intensief en langer gebruik.

Stoom wordt geproduceerd in een elektrisch boiler in een machine.
In het professionele Knol consumenten segment zal de temperatuur oplopen van 140 tot circa 150 graden Celsius in de boiler, afhankelijk van de verschillende modellen.
Zo’n boiler is een drukvat waar de stoom zich ontwikkelt met een druk van 4 tot 5 bar.
In het voorgaande hebben we vastgesteld dat er 3 vormen van stoom zijn. In een stoomreiniger is dus sprake van de productie van verzadigde stoom en bij zware uitvoeringen met voldoende capaciteit zelfs van oververhitte stoom.
Via een slang wordt de stoom onder druk naar een pistool met nozzle gevoerd.
Zodra de stoom onder druk de nozzle verlaat zakt de druk en temperatuur tot net onder 100 graden Celsius. Hoe verder de afstand van de nozzle tot aan het object, hoe lager de druk en hoe lager de temperatuur. Dit is een eenvoudige natuurkundige wet.

Er is helaas veel misleidende informatie waar melding wordt gemaakt van temperaturen van ver boven de 100 graden Celsius en de indruk wordt gewekt dat er dus gereinigd wordt met stoom met een temperatuur van ver boven de 100 graden Celsius. Dit is echter uitsluitend mogelijk in de boiler.

Professionele en moderne stoomapparatuur is veelzijdig en kan met een eenvoudige druk op de knop de stoomkwaliteit van oververhit of verzadigd naar natter en vice versa leveren.

Met de juiste accessoires zoals afzuiging, specifieke nozzles, borstels en stoommicrovezel pads kunnen praktisch alle huishoudelijke reinigingsvraagstukken worden opgelost. Zelfs de combinatie met aangepaste reinigingsmiddelen is mogelijk.

Samengevat:

Stoom- (zuig) reiniging
• Stoomreiniging helpt in de strijd tegen de ongewenste en onzichtbare microbiologie waar traditioneel reinigen moeite heeft.
• De meeste vervuilingen in en om het huis laten zich met stoom verwijderen of oplossen.
• De droogtijd met stoomreiniging is zeer kort omdat er gebruik wordt gemaakt van zeer weinig water om hete stoom te produceren voor reiniging.
• Aanzienlijk minder gebruik van potentieel gevaarlijke en vaak dure schoonmaakmiddelen.
• Verschillende maar weinig noodzakelijke accessoires voor de meest voorkomende toepassingen.
• Afhankelijk van de modelkeuze is de apparatuur multifunctioneel inzetbaar.
• Eco-vriendelijk en het resultaat is veilig voor kinderen en huisdieren.

– Stoom versus microbiologie-

Wanneer er met een te grote snelheid, met een te grote afstand en alleen met de open stoomnozzle wordt gewerkt met als doel om bacteriën te vernietigen gaat dit niet goed. De verhitting is te kort en kan averechts werken.
In bepaalde omstandigheden kan aan twee van de drie voorwaarden voor explosieve groei worden voldaan: vocht en temperatuur.
Ook is er door de druk uit de nozzle een luchtverplaatsing, vermengd met vocht waarin bacteriën zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Dit noemen we aerosolisatie.

Nu hoe het wel moet en hoe stoomreiniging een werkelijke rol kan spelen in de hygiëne veiligheid.
Denk aan je keuken, toiletten, badkamers, slaapkamers en alles wat je je kunt voorstellen waar bacteriën kunnen gedijen.

We moeten er dus voor zorgen dat:

 • er voldoende inwerkingstijd is om effectief te zijn in onze strijd tegen de bacteriën.
 • de temperatuur hoog genoeg is.
 • er geen gevaar van aerosolisatie is.
 • we gebruik maken van de juiste hulpstukken met microvezel.
 • we weten wat we doen.

 

Advies op maat nodig?

Op het gebied van stoomreiniging is Knol Cleaning Solutions al jaren marktleider, loopt voorop in ontwikkelingen en beschikt over gedegen kennis om op de meest uiteenlopende gebieden de juiste stoomreiniger te kunnen adviseren.

Winkelwagen