Zoek
Sluit dit zoekvak.

Professioneel Stoomreinigers > Product Overzicht

Wij nemen onze samenwerkingsketen onder de loep en gaan na waar samenwerkingen kunnen verbeteren, professioneler en effectiever kunnen. Voor een doelgerichte werkwijze, een grotere klanttevredenheid, grip op kosten en ruimte voor innovaties. Onze websites geven specifieke & gerichte uitleg van elk product en onze diensten.

Product Overzicht

over het reinigen met stoom

Paginaweergave:   387

Professionele Stoomreiniger - Product Overzicht

Wanneer het gaat om problemen in de schoonmaak is een goede stoomreiniger een probleemoplosser op talloze gebieden. Bent u op zoek naar een stoomreiniger of stoomzuiger voor professioneel schoonmaak werk, klik dan op stoomreinigers of stoomzuigers voor een overzicht van onze producten.

Goed schoonmaken is niet alleen van belang om er voor te zorgen dat een schoongemaakt object er visueel goed uitziet, maar ook om te voorkomen dat de gebruikers ervan het slachtoffer worden van schadelijke stoffen en organismen die ziekte en bederf met zich mee kunnen brengen.
Met andere woorden: schoonmaken in en om uw huis doet u vooral voor de hygiëne. Verantwoorde hygiëne is net als gezond eten noodzakelijk voor onze gezondheid. Een goede hygiëne wordt bereikt door het aantal schadelijke stoffen en organismen op een zo laag mogelijk niveau te houden. Allerlei huishoudelijke verontreinigingen vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriën, mijten en schimmels. Een goede hygiëne wordt bereikt door een grondige schoonmaak.

Bij goede hygiëne is het aantal micro-organismen teruggedrongen tot een aanvaardbaar niveau.
Soms volstaat een grondige schoonmaakbeurt, maar er zijn ook situaties waarin oppervlakken na reiniging en naspoelen gedesinfecteerd moeten worden. In de wereld van ongewenste microbiologie bestrijding wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen ontsmetten, steriliseren en desinfecteren.

• Ontsmetten is een algemene term voor elke behandeling die tot gevolg heeft dat micro-organismen in aantal verminderen.
• Desinfecteren is een zodanige ontsmetting dat het aantal micro-organismen wordt teruggedrongen tot acceptabele waarden. Wat “acceptabel” is, verschilt per situatie.
• Volledige ontsmetting is mogelijk door te steriliseren. Steriliteit is een absoluut begrip en geeft aan dat levende micro-organismen niet kunnen worden aangetoond.

Stoomreinigen kan mits juist wordt toegepast een desinfecterende functie vervullen.
In het thema Wat is Stoomreinigen wordt hier uitvoerig op ingegaan.

 

Schoonmaken is een vak en vergt kennis van zaken. Diegene die schoonmaakt moet vijf vragen kunnen beantwoorden, voordat er aan de slag kan worden gegaan:

– Welke soorten vuil moet ik verwijderen?
– Op welke materialen (ondergrond of afwerkingmateriaal) moet er worden gereinigd?
– Is er een reinigingsmiddel nodig, zo ja welke?
– Welke handgereedschappen, machines en hulpmiddelen vormen samen de juiste methode?
– Moet ik rekening houden met speciale omgevingseisen?

Vuil is storende materie op de verkeerde plek, bijvoorbeeld vet op uw aanrechtblad, stof op uw vloeren, vlekken op stoffen ondergronden. Wanneer u deze storende materie reinigt, verwijdert u ongewenste stoffen van het oppervlak. Het vuil wordt dan naar de stofzak van de stofzuiger, of naar het water van de schoonmaakemmer verplaatst. Schoonmaken is dus verplaatsen van vuil.

Er zijn diverse soorten vuil die we onderverdelen in:

Los, droog vuil
bijvoorbeeld stof en losliggend vuil, mits goed bereikbaar laat dit zich eenvoudig verwijderen zonder veel kracht te moeten uitoefenen.

Hechtend vuil
– Emulgeerbaar vuil (bijvoorbeeld olie of vet) is traditioneel te verwijderen met oppervlakteactieve
stoffen, (zepen) maar zeer zeker ook doeltreffend met een stoomreiniger.
– Oplosbaar vuil (bijvoorbeeld teer, rubber, loopsporen van schoenzolen) is te verwijderen met
speciale oplosmiddelen, maar ook met een stoom-zuigreiniger in combinatie met microvezel.
– Chemisch afbreekbaar vuil (bijvoorbeeld kalk, oude verfresten) is te verwijderen door het vuil
chemisch af te breken met een zuur of een loog, waarbij een stoom-(zuig)reiniger in veel gevallen
ook doeltreffend kan zijn, dan wel ondersteunend.

 

Bacteriën, gisten en schimmels zijn micro-organismen. Dit zijn levende organismen die zo klein zijn dat ze niet met het blote oog te zien zijn. Micro-organismen zijn overal aanwezig. Ze zitten in grond, lucht, water, dieren, planten, mensen, etc. dus ook in voedsel. In voedsel zijn ze soms gewenst, zoals in yoghurt en kazen, maar vaker ongewenst omdat ze bedervend of ziekmakend zijn. Voor het laatste spreken we dan over ongewenste microbiologie.
De meeste bacteriën hebben 3 primaire zaken nodig om te overleven:

• Voeding, bv huishoudelijk vuil.
• Vocht.
• Temperatuur tussen 15 en 40 graden Celsius.

Als aan één van die voorwaarden niet wordt voldaan zijn ze niet direct weg, maar gaan in een soort van slaapstand, zodra de voorwaarden weer op orde zijn vermenigvuldigen ze zich weer razendsnel.
Miljoenen binnen een paar uur!

Het is belangrijk dat voor elke klus een uitgekiende combinatie gebruikt wordt van schoonmaak-methoden om het juiste resultaat te bereiken en om het milieu te sparen. Bij het schoonmaken dient u zich er van bewust te zijn dat dit een proces is van vier factoren: samengevat in de cirkel van Sinner.

• Tijd
• Temperatuur
• Chemie (is ook water!)
• Beweging of Agitatie (bv borstelen, stoom-microvezel)

plaatje informatie site 1

Deze factoren hebben allen invloed op elkaar. Als één factor groter wordt, worden de andere kleiner. Bijvoorbeeld: er zit kalk- en zeepaanslag op uw tegelwand in de douche. U kunt dan intensief boenen met een harde borstel. De factor beweging is groot; de factoren tijd, chemie en temperatuur zijn kleiner.

Het resultaat zal echter niet bevredigend zijn.

plaatje informatie site 2

Het reinigingsproces kan vaak worden versneld als de temperatuur hoger wordt.

plaatje informatie site 3

Het gebruik van stoomreiniging in combinatie met de juiste accessoires en microvezel zal dan het volgende beeld laten zien, waarbij de factor tijd verder is teruggebracht en chemie als water dient te worden gelezen.

plaatje informatie site 4

Ten slotte is het niet aan te raden om de temperatuur te verhogen bij verwijdering van eiwitresten. Bij hogere temperaturen zullen deze juist stollen en zich stevig hechten aan het oppervlak. Er zijn ook grenzen aan de dosering van reinigingsmiddelen: meer doseren levert niet altijd een sneller en beter schoonmaakresultaat op, en is slecht voor het milieu.

Stoom is een aggregatietoestand van water. Vaak wordt de naam stoom gegeven aan een nevel van water: kleine zichtbare druppeltjes water boven bijvoorbeeld een fluitketel. Echte stoom (waterdamp) is echter onzichtbaar. Onder normale atmosferische druk staat 1 liter water gelijk aan circa 1.700 liter stoom.

Er zijn drie soorten stoom: natte, verzadigde en oververhitte stoom.

Natte stoom
Natte stoom is stoom waarin kleine waterdeeltjes zweven, meer dan 5%. Door deze waterdeeltjes is het soortelijk gewicht gestegen. Indien natte stoom verhit wordt, dan zullen allereerst deze waterdeeltjes verdampen. Bij voldoende verwarming wordt de stoom dan droog verzadigd.
Natte stoom heeft door de spoelende werking een reinigende werking.

Verzadigde of droge stoom
Verzadigde of droge stoom bevat minder dan 5% waterdeeltjes en heeft hogere desinfecterende eigenschappen.

Oververhitte stoom
Om oververhitte stoom te maken moet er extra warmte aan de stoom worden toegevoegd. In een fluitketel kan dat niet omdat daar alleen het water wordt verwarmd. De ontsnappende stoom blijft op het dauwpunt. In een stoomketel gebeurt hetzelfde, maar de geproduceerde stoom kan vervolgens door een oververhitter worden geleid. De verzadigde stoom stijgt in temperatuur en wordt dan oververhitte stoom genoemd. Bij verlies van warmte zal deze stoom afkoelen zonder dat er minuscule waterdruppeltjes ontstaan.

De reinigende werking is nog beperkter dan verzadigde stoom maar heeft nog hogere desinfecterende eigenschappen.

In het thema Wat is Stoomreinigen worden de verschillende vormen verder toegelicht.

Stoomreiniging in huishoudens is niet nieuw en is sinds vele jaren in de markt beschikbaar. In sommige landen zoals de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Italië is stoomreinigen langer ingeburgerd en wordt meer en meer gezien als een ecologisch verantwoorde manier van reinigen. In andere landen waaronder Nederland en Duitsland wordt sneller gegrepen naar milieu- en mensbelastende chemische middelen.

Een belangrijk aspect van stoomreiniging wat niet altijd wordt gerealiseerd, is de inzetbaarheid tegen ongewenste microbiologie. Mits juist wordt toegepast (zie thema Stoom versus Microbiologie) levert stoomreiniging een belangrijke bijdrage aan een gezondere leefomgeving.

Schoonmaken met stoom, circa 99,9 graden Celsius, zorgt ervoor dat ook dieper liggende plekken en poriën bereikt worden dan gebruikelijk bij het traditionele schoonmaken. Het door de hittewerking losgeweekt vuil en gedode ongewenste microbiologie kan eenvoudig met een microvezel doekje worden weggenomen. Met een stoom-zuigmachine gaat dit nog effectiever.

Deze manier van reinigen is eco-vriendelijk, veilig en kosteneffectief.

Het werkelijke waterverbruik bij stoomreinigen is een fractie van wat er wordt verbruikt met traditioneel schoonmaken met de ‘’emmer, spons en zeem”. 1 liter water = circa 1.700 liter stoom.

Veel schoonmaakmiddelen kunnen ingrediënten bevatten waar velen van ons negatief op kunnen reageren; van allergische reacties, eczeem tot zelfs vergiftigingen. Het potentiële gevaar voor kinderen en huisdieren beperkt zich niet tot de toegang maar zeker ook de achtergebleven resten op bv vloeren mogen niet worden onderschat.

Tot slot dient het geen verder betoog wat de kosten zijn in relatie tot chemische middelen, zeker wanneer dit over een aantal jaren wordt berekend.

Wij zien het als onze missie om stoomreiniging ook in Nederland de plek te kunnen geven waarmee het gebruik van een overdaad aan reinigingsmiddelen kan verminderen. In sommige situaties zal de combinatie van chemie en stoomreiniging altijd blijven, waarbij de chemie een ondersteunende functie heeft ten opzicht van stoomreiniging.

 

Er bestaat een breed arsenaal aan stoomreinigers in diverse prijscategorieën.
Ook hier geldt: goedkoop is vaak duurkoop! De combinatie van componenten, vermogen, druk, regelingen en accessoires bepaalt de uiteindelijke kwaliteit en prijs. Knol werkt uitsluitend met duurzame producten. De hierna vermelde werking geldt voor het professionele consumenten segment waarin Knol zich beweegt. Zonder afbreuk te willen doen aan veel op de markt zijnde producten dient vermeld te worden dat deze niet altijd geschikt zijn voor intensief en langer gebruik.

Stoom wordt geproduceerd in een elektrisch boiler in een machine.
In het professionele Knol consumenten segment zal de temperatuur oplopen van 140 tot circa 150 graden Celsius in de boiler, afhankelijk van de verschillende modellen.
Zo’n boiler is een drukvat waar de stoom zich ontwikkelt met een druk van 4 tot 5 bar.
In het voorgaande hebben we vastgesteld dat er 3 vormen van stoom zijn. In een stoomreiniger is dus sprake van de productie van verzadigde stoom en bij zware uitvoeringen met voldoende capaciteit zelfs van oververhitte stoom.
Via een slang wordt de stoom onder druk naar een pistool met nozzle gevoerd.
Zodra de stoom onder druk de nozzle verlaat zakt de druk en temperatuur tot net onder 100 graden Celsius. Hoe verder de afstand van de nozzle tot aan het object, hoe lager de druk en hoe lager de temperatuur. Dit is een eenvoudige natuurkundige wet.

Er is helaas veel misleidende informatie waar melding wordt gemaakt van temperaturen van ver boven de 100 graden Celsius en de indruk wordt gewekt dat er dus gereinigd wordt met stoom met een temperatuur van ver boven de 100 graden Celsius. Dit is echter uitsluitend mogelijk in de boiler.

Professionele en moderne stoomapparatuur is veelzijdig en kan met een eenvoudige druk op de knop de stoomkwaliteit van oververhit of verzadigd naar natter en vice versa leveren.

Met de juiste accessoires zoals afzuiging, specifieke nozzles, borstels en stoommicrovezel pads kunnen praktisch alle huishoudelijke reinigingsvraagstukken worden opgelost. Zelfs de combinatie met aangepaste reinigingsmiddelen is mogelijk.

World-Wide Solution

Bio Cleaning tegen besmettingen

De pandemie van 2019 tot heden heeft ons bewuster
gemaakt over besmettingen van bacteriën en virussen. Met een wereld probleem, weten we dat hygiene de groei van besmettingen kan tegen gaan. Bio Cleaning met Probiotica is de oplossing. Lees hier meer erover.

Advies op maat nodig?

Op het gebied van stoomreiniging is Knol Cleaning Solutions al jaren marktleider, loopt voorop in ontwikkelingen en beschikt over gedegen kennis om op de meest uiteenlopende gebieden de juiste stoomreiniger te kunnen adviseren.

Winkelwagen